Juli ontwerp

Hi Sonja,

zoals aangegeven hebben wij intern overlegd hoe wij jullie, stapsgewijs, kunnen helpen. Via de link hieronder kom je bij het document waarin dit uiteengezet is met daarbij een kostenindicatie. Graag neem ik je hier begin volgende week telefonisch doorheen om e.e.a. toe te lichten of mogelijke vragen te beantwoorden. Daarnaast kun je hieronder een aantal recente projecten van ons vinden.
Jij bent morgen vrij, dus we spreken elkaar volgende week. Alvast een fijn weekend!

Hartelijke groet,

Lisa Monster

vaneeghen
Baljon
Supernova Hotel
Indonesia
NXT